Winvest Makelaardij
artikel

Bureauwaardering of een volledig taxatierapport? Lees hier wat het verschil is.

een volledig taxatierapport
In deze blog leggen we het verschil uit tussen bureauwaardering en een volledig taxatierapport.

Inhoudsopgave

De Bureauwaardering is een nieuwe vorm van het waarderen van woningen dat is ingegaan op 1 juli 2021. In deze blog willen wij duidelijkheid geven over de Bureauwaardering en duidelijk aangeven wat het verschil is tussen een volledig taxatierapport en een Bureauwaardering. Zo kan jij makkelijker een keuze maken.

Wat is een Bureauwaardering van onroerend goed?

Vanaf 1 juli 2021 is het voor bancaire hypotheekverstrekkers niet meer mogelijk om enkel gebruik te maken van een geautomatiseerd rapport (modelmatige waardebepaling) bij het verstrekken van een hypothecair krediet. Naast het taxatierapport financiering woonruimte zal worden gewerkt met een nieuwe rapportvorm: de Bureauwaardering.

Banken mogen niet meer enkel gebruik maken van een modelmatige waardebepaling om een financiering te verstrekken maar wel mag er nog gebruik gemaakt worden van een modelwaarderapport. Dit modelwaarderapport moet dan wel nagekeken worden door een erkende taxateur. Banken mogen een modelrapport slechts gebruiken bij een financiering van maximaal 90% van de marktwaarde van een woning (loan-to-value “LTV”).

Het controleren van een geautomatiseerd rapport noemen we een Bureauwaardering.

Een Bureauwaardering woningfinanciering is een waardering op afstand van een woning (voor eigen gebruik) zonder fysieke inspectie en met ondersteuning van één of meer modelwaarden.

De Bureauwaardering is derhalve een hybride taxatievorm waarbij de taxateur een modelwaarde beoordeelt, evalueert en goed- of afkeurt.

De Register-Taxateur verricht hierbij nog steeds voldoende werkzaamheden om de verantwoordelijkheid voor zijn waardering te kunnen nemen. Het gebruik van de Bureauwaardering is aan stringente restricties onderhevig.

In dit geautomatiseerd rapport staat de modelmatig vastgestelde marktwaarde van het onderpand vermeld. Een geautomatiseerd modelwaarderapport wordt pas goedgekeurd wanneer het een betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van ten minste 90% heeft. Daarnaast moet het voldoen aan meerdere nauwkeurigheidsindicatoren, zoals verwoord in de “Richtlijn verantwoord gebruik modelmatige taxaties”. De door ons gebruikte bronnen worden dus op meerdere gebieden getoetst, alvorens wij ze kunnen toepassen voor de taxatie.

Wanneer wordt de modelwaarde in een Bureauwaardering goed- of afgekeurd?

Als de modelwaarde 10% of minder afwijkt van de door de taxateur bepaalde indicatieve marktwaarde die hiervoor als referentiewaarde geldt, dan wordt deze modelwaarde goedgekeurd. Een modelwaarde die meer dan 10% afwijkt van de (indicatieve) marktwaarde wordt dus afgekeurd.

Wat doet een taxateur bij de Bureauwaardering?

 1. Controleert of de getekende of bevestigde opdrachtvoorwaarden zijn ontvangen
 2. Beoordeelt de geleverde modelwaarde(n) en de informatie die is meegestuurd
 3. Beoordeelt de bijlagen en aangeleverde informatie en bepaalt in hoeverre deze waardebeïnvloedend zijn
 4. Geeft aan of er op basis van eigen kennis nog andere bijzonderheden zijn
 5. Bepaalt de indicatieve marktwaarde die als referentiewaarde dient om te kunnen bepalen of de modelwaarden worden goed- of afgekeurd
 6. Onderbouwt de waardering met drie eigen referentieobjecten
 7. Rondt het rapport af en stuurt dit door naar het Nederlands Woning Waarde Instituut (“NWWI”)

Wat is marktwaarde?

Marktwaarde betekent: ‘het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij partijen zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang.’

De voordelen van een Bureauwaardering

Aan een Bureauwaardering zit een aantal voordelen voor de kopers; de twee belangrijkste voordelen zijn dat het rapport sneller gemaakt kan worden en goedkoper is.

Sneller

Een taxateur hoeft met een Bureauwaardering namelijk geen volledige, inwendige inspectie te doen van de woning en kan deze waardering achter zijn bureau uitvoeren. Wèl moet er onderzoek gedaan worden naar de grootste risico’s van het object en moet de taxateur de vergeleken panden goedkeuren.

Goedkoper

Aangezien de taxateur geen volledige taxatie opname meer hoeft te doen van een woning, is hij minder tijd kwijt aan het uitvoeren van een Bureauwaardering. Waar een taxateur nu gemiddeld 5 à 6 uur bezig is met één taxatie, is de globale inschatting dat dit met een Bureauwaardering ingekort kan worden tot 1 à 2 uur per taxatie.

Als de Bureauwaardering wordt goedgekeurd door de taxateur, dan kun je dit gebruiken voor het aanvragen van je financiering.

Alleen als de Bureauwaardering afgekeurd wordt en je alsnog een gevalideerd taxatierapport nodig hebt, ben je meer geld kwijt. Bij twijfel raden wij dan ook aan om direct een gevalideerd taxatierapport aan te vragen.

Gebruiken voor je hypotheek

Een Bureauwaardering is uitsluitend mogelijk ten behoeve van het verkrijgen of aanpassen van een hypothecaire lening voor een particuliere woning (voor eigen gebruik), waarbij de lening lager is dan 90% van de marktwaarde van de woning.

De aanvrager van de financiering die wil verbouwen, energiebesparende voorzieningen wil treffen of gebruik wil maken van een energiebespaarbudget, kan de modelrapporten met een Bureauwaardering nog niet gebruiken. NHG verwacht dat dit vanaf januari 2022 wel mogelijk zal zijn.

Ook is deze vorm van taxeren niet voor elke woning van toepassing. Hoe specifieker en unieker het object is, des te moeilijker de waardering is. Zo kan er bijvoorbeeld bij een appartement niet altijd gebruik worden gemaakt van een modelrapport met Bureauwaardering omdat niet direct duidelijk is wat de financiële stand is van de Vereniging van Eigenaren (“VvE”).

Wijzigingen in het taxatierapport per 1 oktober 2021

In het nieuwe taxatierapport is er meer aandacht voor duurzaamheid en de bouwkundige staat van een woning. Het taxatierapport vervangt de bestaande bouwkundige keuring echter niet.

Consumenten krijgen wel een indicatie van de bijkomende kosten en de risico’s op het gebied van verduurzaming, het herstel van de onderhoudsachterstand, eventuele funderingsproblematiek en overige bouwkundige gebreken van de woning. Ook kunnen zij nagaan in hoeverre de woning voldoet aan de eisen die het Klimaatakkoord voor de toekomst stelt.

Voor geldverstrekkers is de indicatie van bijkomende kosten waardevol. Zij kunnen bij het verstrekken van de hypotheek nagaan of aan alle voorwaarden wordt voldaan en zij krijgen zo een beter inzicht in de mogelijk financiële risico’s.

Het taxatiemodel gaat wijzigen naar een model met drie verschillende onderdelen, deze zijn:

 1. Waardebepaling
 2. Beschrijving van de bouwkundige staat en te verwachten onderhoud(-skosten)
 3.  Energetische prestatie van de woning

Hoe weet je zeker of je een taxatierapport moet aanvragen of dat je ook een Bureauwaardering kunt aanvragen?

Dat is een goede vraag en daarom willen wij hier nu ook aandacht aan besteden om dit duidelijk te maken. Het is namelijk zonde om extra kosten te maken als je dit kunt voorkomen door de juiste informatie te lezen.

Je kiest voor een Bureauwaardering:

 • Bij de aankoop van een woning of hypotheekverhoging tot 90% van de marktwaarde van die woning
 • Tot een hypotheekbedrag van 1 miljoen euro
 • Alleen voor bestaande bouw (bij nieuwbouw is er vaak te weinig informatie)
 • Alleen bestemd voor panden met eigen bewoning
 • Om een rentewijziging aan te vragen

Als je de volledige 100% van de marktwaarde nodig hebt om een woning te kopen, dan raden wij je aan om een gevalideerd taxatierapport uit te laten voeren door een erkende Register-Taxateur, aangesloten bij de Nederlandse Register Vastgoed Taxateurs (“NRVT”). Ook bij twijfel raden wij aan om het zekere voor het onzekere te kiezen.

Delen: 

Compare listings

Vergelijken