Winvest Makelaardij

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING:

Uw privacy is voor Winvest onroerend goed van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij er altijd zorgvuldig mee om zullen gaan.
In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij bij Winvest onroerend goed allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen via onze website https://winvestonroerendgoed.nl.
Als u vragen heeft, of als u wilt weten welke informatie wij precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.
Statistieken en profilering
 
 
Wij houden anonieme statistieken bij over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld met Google Analytics. Met deze statistieken verbeteren wij onze online website om zo alleen nog relevante informatie te laten zien of om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Denk aan het verbeteren van de mobiele versie van onze website of het beter vindbaar maken van artikelen die vaak gelezen worden. Naast anonieme statistieken verzamelen wij ook persoonsgegevens. Dat doen wij uitsluitend met uw toestemming. Wij kunnen deze gegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u niet dat wij deze gegevens gebruiken, dan kunt u dit altijd aan ons melden.
Welke informatie verzamelen wij?
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens: uw voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, naam van uw organisatie, organisatie-omvang, werkveld en sector. Deze
gegevens worden pas verzameld wanneer u één van de formulieren op onze website invult en verstuurt. Wij bewaren deze informatie voor minimaal één jaar, tenzij u ons verzoekt om deze gegevens te verwijderen.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen zonder uw expliciete toestemming, tenzij dat nodig is om onze dienst uit te voeren of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om u te kunnen leveren wat u op onze website hebt aangevraagd. Denk aan een marketingbedrijf dat ons helpt met het verbeteren van onze website, advertenties maken of e-mails sturen. Deze bedrijven zijn verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen. Wij maken met deze bedrijven afspraken omtrent verwerking van persoonsgegevens. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde bewerkersovereenkomst.
Bewaartermijn.
 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u ons verzoekt om uw persoonsgegevens te verwijderen, dan zullen wij deze gegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit ons database verwijderen tenzij de wet anders voorschrijft.
Cookies.
 
Onze online dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar wij informatie in kunnen
opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook uit afleiden dat u ons weer bezoekt. Wij bewaren de cookies niet langer dan wettelijk is voorgeschreven en die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de doeleinden.
Wanneer u onze online dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over
cookies. Hierbij zullen wij vragen om uw toestemming voor het gebruik van deze cookies.
Het gaat om de volgende cookies:      
Technische of functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om onze website goed te laten werken. Voor het plaatsen van deze cookies is wettelijk geen toestemming vereist. Het gaat om cookies die ervoor zorgen dat voorkeuren worden opgeslagen, informatie wordt onthouden wanneer je naar een andere subpagina gaat, inloggegevens worden opgeslagen, de website goed op je beeldscherm wordt weergegeven, onthouden wordt of u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, misbruik kan worden opgespoord en gegevens worden onthouden voor een eventuele bestelprocedure.
 
Analytische cookies
Wij maken gebruik van analytische cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt. Met deze informatie proberen wij onze website continu te verbeteren. Wij verzamelen uitsluitend anonieme informatie via Google
Analytics en laten Google de IP-adressen anonimiseren. Dat betekent dat wij u niet persoonlijk
kunnen herleiden door middel van deze cookies. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met
Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google niet
toe de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Echter, Google
kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Meer informatie over de
gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics. Daarnaast maken wij ook gebruik van een Facebook Pixel waarmee wij uw gegevens opslaan en dit gebruiken voor Facebook advertentiedoeleinde. 
 
Overige cookies
Naast de functionele en analytische cookies gebruiken wij ook cookies van bedrijven zoals Google, Facebook en LinkedIn. Deze cookies zorgen er onder andere voor dat u niet steeds dezelfde advertenties te zien krijgt, dat de advertenties die u van ons ziet op social media-websites aansluiten op uw interesses, dat wij weten hoe effectief onze advertenties zijn en deze kunnen verbeteren. Deze cookies worden geplaatst uitsluitend na de van u verkregen toestemming.
Tijdens uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd de cookies te accepteren. Pas na
uw akkoord worden deze cookies geplaatst.
 
Cookies verwijderen
Cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Wanneer een houdbaarheidsdatum van een cookie
verstreken is, wordt deze cookie automatisch verwijderd. U kunt de cookies op elk moment
handmatig uitschakelen of verwijderen. Raadpleeg hiervoor de hulpdocumentatie van uw browser.
Bij de meeste browsers vindt u deze optie onder “instellingen”. 
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen,
nemen wij de volgende maatregelen:
– Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
– Wij zorgen dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot persoonsgegevens;
– De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
– Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle
informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer er persoonsgegevens worden ingevoerd.
 
 
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer wij onze werkwijze met betrekking tot persoonsgegevensverwerking of cookiebeleid
wijzigen, moeten wij natuurlijk ook deze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let u dus altijd
op de hierboven vermelde datum en wij raden u dan ook aan regelmatig te checken of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
 
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft of u wilt weten over welke persoonsgegevens wij van u beschikken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen; neemt u dan contact op via info@winvestonroerendgoed.nl.
U heeft de volgende rechten:
– Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat we daarmee doen;
– Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
– Het laten corrigeren van fouten;
– Het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
– Intrekken van toestemming;
– Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van
de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
 
Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste informeren of van dienst zijn, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Hieronder treft u onze contactgegevens aan:
Winvest onroerend goed
Kloosterleuterstraat 21-A
3961 AX Wijk bij Duurstede
T 0343 – 552299
E info@winvestonroerendgoed.nl
Wij vertrouwen erop u hiermede inzicht te hebben gegeven hoe (zorgvuldig) wij met uw privacygegevens omgaan.

Vragen of advies?

Neem vrijblijvend contact op.

Bel mij terug


Compare listings

Vergelijken